Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

  Meno a Priezvisko
  E-mail

  Spoločnosti Unique People, s. r. o., Štúrova 50, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 789 146 (ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, pre nasledovné účely:

  1. Pre účel spracovania a uchovávania životopisu v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladoch a potvrdeniach týkajúcich sa môjho vzdelania, či kvalifikácie, prípadne v iných mnou poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie za účelom zaradenia uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre budúce výberové konania. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 12 mesiacov.

   Súhlasím

  2. Pre účel poskytovania personálnych služieb a sprostredkovania vhodného kandidáta/výberového konania. Na tento účel sa budú poskytovať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, vzdelanie, certifikácia, súkromné telefónne číslo, štátna príslušnosť a e-mailová adresa po dobu 12 mesiacov. Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté sú:

   • Diebold Nixdorf s.r.o., IČO: 35795808
   • BigHub, IČO 05388066
   • MSG Group, VAT: DE 129 420 400
   • msg life Slovakia, s.r.o., IČO 35800780
   • EPSA Group – Experbuy , VAT: FR 85 385 109 004
   • Digit Solutions GmbH, Germany
   • Siemens Healthcare, s.r.o., IČO: 48146676
   • Deutsche Telecom System Solutions Slovakia, s.r.o., IČO 35976721
   • VSE, IČO 36574538
   • Mediworx software solutions a.s., IČO 36601748
   • Accenture s.r.o., IČO 35724498
   • Dôvera zdravotná poisťpvňa, a.s., IČO 35942436
   • Resonate Services, s.r.o., IČO: 48340316
   • EBCONT, UID ATU65639945
   • gd-Team, a.s. IČO 35941677
   • Hotovo, s.r.o., IČO 45635404
   • VSL Software, a.s., IČO 31699626
   • Promiseo, s.r.o., IČO: 44930747
   • IPsoft Slovakia s.r.o., IČO: 50479695
   • Solar Turbines Slovakia s.r.o., IČO 53692659
   • ISD FENIQS GmbH, CID: HRB 4595
   • Operational Services GmbH
   • T-Systems Schweiz AG
   • Asseco Central Europe, a. s.
   • A iné spoločnosti na základe zmluvy s Unique people s.r.o., prípadne zverejnených na webovej stránke www.uniquepeople.sk
   Súhlasím

  Viac o podmienkach poskytnutia súhlasu nájdete TU *

  Viac o tom, ako spracovávame osobné údaje nájdete TU **

  Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu: gdpr@uniquepeople.net. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.