Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

  Meno a Priezvisko

  E-mail

  Spoločnosti Unique People, s. r. o., Štúrova 50, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 789 146 (ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, pre nasledovné účely:

  1. Pre účel spracovania a uchovávania životopisu v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladoch a potvrdeniach týkajúcich sa môjho vzdelania, či kvalifikácie, prípadne v iných mnou poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie za účelom zaradenia uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre budúce výberové konania. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 12 mesiacov.

   Súhlasím

  2. Pre účel poskytovania personálnych služieb a sprostredkovania vhodného kandidáta/výberového konania. Na tento účel sa budú poskytovať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, vzdelanie, certifikácia, súkromné telefónne číslo, štátna príslušnosť a e-mailová adresa po dobu 12 mesiacov. Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté sú:

   • Diebold Nixdorf s.r.o., IČO: 35795808

   • BigHub, IČO 05388066

   • MSG Group, VAT: DE 129 420 400

   • msg life Slovakia, s.r.o., IČO 35800780

   • EPSA Group – Experbuy , VAT: FR 85 385 109 004

   • Digit Solutions GmbH, Germany

   • Siemens Healthcare, s.r.o., IČO: 48146676

   • Deutsche Telecom System Solutions Slovakia, s.r.o., IČO 35976721

   • VSE, IČO 36574538

   • Mediworx software solutions a.s., IČO 36601748

   • Accenture s.r.o., IČO 35724498

   • Dôvera zdravotná poisťpvňa, a.s., IČO 35942436

   • Resonate Services, s.r.o., IČO: 48340316

   • EBCONT, UID ATU65639945

   • gd-Team, a.s. IČO 35941677

   • Hotovo, s.r.o., IČO 45635404

   • VSL Software, a.s., IČO 31699626

   • Promiseo, s.r.o., IČO: 44930747

   • IPsoft Slovakia s.r.o., IČO: 50479695

   • Solar Turbines Slovakia s.r.o., IČO 53692659

   • ISD FENIQS GmbH, CID: HRB 4595

   • Operational Services GmbH

   • T-Systems Schweiz AG

   • Asseco Central Europe, a. s.

   • Nalgoo s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava 821 01 , IČO: 36 745 456

   • A iné spoločnosti na základe zmluvy s Unique people s.r.o., prípadne zverejnených na webovej stránke www.uniquepeople.sk

   Súhlasím

  Viac o podmienkach poskytnutia súhlasu nájdete TU *

  Viac o tom, ako spracovávame osobné údaje nájdete TU **

  Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu: gdpr@uniquepeople.net. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.